فضای ذخیره سازی و اشتراک کار ابری

بسته پایه

1 گیگابایت فضای ذخیره سازی

با خرید بسته سالانه دو ماه هدیه بگیرید

دسترسی از طریق موبایل

دفترچه یاد داشت

قابلیت آپلود فایل

قابلیت به اشتراک گذاری فایلها

ایران

بسته کاربردی

۵ گیگابایت فضای ذخیره سازی

با خرید بسته سالانه دو ماه هدیه بگیرید

دسترسی از طریق موبایل

دفترچه یاد داشت

قابلیت آپلود فایل

قابلیت به اشتراک گذاری فایلها

ایران

بسته حرفه ای

30 گیگابایت فضای ذخیره سازی

مناسب اقدامات و مستندسازی شرکتی

با خرید بسته سالانه دو ماه هدیه بگیرید

دسترسی از طریق موبایل

دفترچه یاد داشت

قابلیت آپلود فایل

قابلیت به اشتراک گذاری فایلها

ایران

درخواست راه اندازی فضای اشتراک فایل اختصاصی

بررسی نیاز ها و راه اندازی نسخه فضای اشتراک فایل ابری بر بستر منابع مورد نیاز